Ücret Politikası

AKSOS DERGİSİ, açık erişim modelini benimsemektedir. Dergi içeriğine açık erişim, internet üzerinden hakemli akademik dergi makalelerine sınırsız erişim sağlama uygulamasıdır. AKSOS tarafından yayınlanan tüm özgün yayınlar, yayınlandıktan hemen sonra çevrimiçi olarak ücretsiz ve kalıcı olarak erişilebilir durumdadır.

Açık erişim yayın modeli, dergi ve yazar açısından;

– Kolay, ücretsiz ve sınırsız erişilebilirlik ve yüksek görünürlük,
– Araştırma makalelerinin titiz ve ayrıntılı hakem değerlendirmesi,
– Yüksek atıf sayısı gibi pek çok avantaj sağlamaktadır.

Bu bağlamda, AKSOS DERGİSİ, dergiye gönderilen bir çalışmayı editoryal işleme almak için ya da yayımlamak için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Aynı şekilde yayımlanan çalışmalar için yazarlara ya da çift-kör hakemlik sürecinde görev alan hakemlere herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Misyon

Vizyon

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 227 44 00 -14 79
Tel: 0 242 227 44 00