Hakkında

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (AKSOS)

ISSN (Basılı): 2564-7091

ISSN (Elektronik): 2630-5623

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK

Editör                       

Doç. Dr. Ayşad GÜDEKLİ

Editör Yardımcıları 

Arş. Gör. Mehmet Sebih ORUÇ
Arş. Gör. Mehmet Emre GÜL
Arş. Gör. Gülten ADALI AYDIN
Arş. Gör. Şükrü AYDIN
Öğr. Gör. Ayşe Nur SOYSAL

Yabancı Dil Editörü

Arş. Gör. Mehmet Sebih ORUÇ

Dergiye; araştırma makaleleri, sosyal bilimler alanında farklı disiplinlerde üretilen kitapların ve bilimsel etkinliklerin değerlendirilmeleri, tartışma-derleme, çeviri ve kitap tanıtımı-eleştirileri türünden metinler yazım kurallarına uygun olmak koşuluyla gönderilebilir. Değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen çalışmalar konusuna göre alandan iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Kitap ve bilimsel etkinlikler ile ilgili yazılar hakem değerlendirme sürecine girmez.

Dergiye gönderilen yazılar Yayın Kurulu tarafından biçim ve içerik açısından ön değerlendirmeden geçirilir. Kurulun onayladığı yazılar alanıyla ilgili iki hakemin değerlendirilmesine sunulur. Hakem değerlendirmesinin sonucunda iki hakemden de olumlu rapor alan yazılar yayımlanır. Hakem raporlarından biri olumlu diğeri olumsuz ise, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem tarafından da olumsuz görüş bildirilen yazı yayınlanamaz. Hakemlere yazar adı gönderilmez ve hakemlerin isimleri gizli tutulur.

Hakem değerlendirmesi sonucu, varsa istenilen değişiklik ve düzeltmeler ile birlikte yazarlara bildirilir. Düzeltme ve değişiklik istenmesi durumunda yazarlar, yazı ile ilgili kararın kendilerine bildirilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yazıyı yaptıkları düzeltmelere ilişkin raporlarıyla birlikte düzeltilmiş olarak, düzenledikleri telif-devir sözleşmesi ile dergi iletişim adresine gönderirler. Yazarlar hakemlerin eleştiri ve düzeltmelerinde katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Düzeltmeler için yazara verilen sürenin aşılması durumunda yazı bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır. Yayınlanması kabul edilmeyen yazılar yazarlara iade edilmez.

Dergiye gönderilen yazıların başka hiçbir yerde yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekmektedir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı, yayınlanan yazıların da her türlü telif hakkı dergiye aittir. Dergide yayınlanan yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. Dergide yayımlanmak üzere kabul edilen yazılar, “Yayın Hakkı Telif Devri Sözleşmesi”nin yazarlar tarafından imzalanması ile dergide yayınlanmaya hak kazanır. Atatürk İlke ve İnkılâplarına aykırı ifadeler bulunduran yazılar dergide yer alamaz.

Linklerimiz

.

.

İletişimTel:
Tel: